Quên đi quá khứ - Sống đời tự tại
Phụ đề: Chuyên đề tâm lý nhận thức và sống trong thời gian
Nguyên tác: Letting go of the person you used to be
Tác giả: Das Surya Lama
Ký hiệu Tác giả: DA-L
Dịch giả: Việt Thư
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007440
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 18
Số trang: 230
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0041876
Nhà Xuất bản: Lao Động, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích