Chia sẻ - 2004/41-45: Loan báo Tin mừng
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2004/41-45
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000677
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Tình trạng: Đang mượn