Chia sẻ - 7: Giải trí trong đời tu
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1995/S7
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000679
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 107
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0001401
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 107
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0066840
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 107
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0066842
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 107
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0067890
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 107
Tình trạng: Đang mượn