Chia sẻ - 12: Đời sống cộng đoàn
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1996/S12
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000680
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0001406
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0066907
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0067904
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Tình trạng: Đang mượn