Tâm lý học và chuẩn hành vi
Phụ đề: Tâm lý học nhận thức và hành động của con người
Tác giả: Vũ Gia Hiền
Ký hiệu Tác giả: VU-H
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007497
Nhà Xuất bản: Lao Động, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 24
Số trang: 334
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0075490
Nhà Xuất bản: Lao Động, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 24
Số trang: 334
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích