Chia sẻ - 17: Tu sĩ với công cuộc phát triển dân tộc
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1998/S17
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000681
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0067900
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0069235
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0079990
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Tình trạng: Hiện có