Nghi thức phong chức: Giám mục, linh mục, phó tế
Tác giả: Nghi thức
Ký hiệu Tác giả: NGH
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0073864
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích