Éléments de Théologie Spirituelle
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu Tác giả: RA-K
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0073953
Nhà Xuất bản: Desclée de Brouwer, Paris
Năm Xuất bản: 1964
Khổ sách: 20
Số trang: 300
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích