Dictionnaire des Noms Propres de la Bible
Phụ đề: Từ điển các tên riêng trong Kinh thánh
Tác giả: O. Odelain
Ký hiệu Tác giả: OD-D
DDC: 220.3 - Từ điển Kinh Thánh, Từ điển Bách khoa thư
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0073975
Nhà Xuất bản: Cerf, Paris
Năm Xuất bản: 1978
Khổ sách: 24
Số trang: 494
Tình trạng: Tham khảo
Mã số: 215OP0074073
Nhà Xuất bản: Cerf, Paris
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 494
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích