Chia sẻ - 37: Tu sĩ với mục vụ gia đình
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2003/S37
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000684
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0001432
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0067898
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Tình trạng: Đang mượn