Le Sacrement des malades - Histoire et Signification
Tác giả: Claude Ortemann
Ký hiệu Tác giả: OR-C
DDC: 234.167 - Bí tích xức dầu bệnh nhân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0074066
Nhà Xuất bản: Chalet, Lyon
Năm Xuất bản: 1971
Khổ sách: 22
Số trang: 144
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích