Chia sẻ - 41
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Đinh Châu Trân
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 41
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000685
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Tình trạng: Hiện có