La Clôture des Moniales
Tác giả: Dom Jean Prou
Ký hiệu Tác giả: PR-D
DDC: 255.92 - Giáo đoàn và dòng tu, dòng nữ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0074166
Nhà Xuất bản: Cerf, Paris
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 272
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích