Elles ont vu Jésus: Les femmes de l'Évangile
Tác giả: Joelle Chabert-Choisnard
Ký hiệu Tác giả: CH-J
DDC: 226.092 - Các nhân vật trong Các Tin Mừng và Sách Công Vụ Tông Đồ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0074167
Nhà Xuất bản: Novalis, Canada
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 19
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích