Les Femmes et Jésus
Tác giả: Henri Froment-Meurice
Ký hiệu Tác giả: FR-H
DDC: 226.092 - Các nhân vật trong Các Tin Mừng và Sách Công Vụ Tông Đồ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0074235
Nhà Xuất bản: Cerf, Paris
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích