Chia sẻ - 2005 - S.45-48: Thánh Thể hiệp thông và liên đới
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2005/45-48
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000690
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Tình trạng: Đang mượn