Dẫn vào sứ mạng học
Tác giả: Lm. Lê Công Đức
Ký hiệu Tác giả: LE-Đ
DDC: 226.092 - Các nhân vật trong Các Tin Mừng và Sách Công Vụ Tông Đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0074694
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 201
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích