Giáo trình - Ân sủng luận
Tác giả: Lm. Paul Cao Chu Vũ, O.P
Ký hiệu Tác giả: CA-V
DDC: 234.1 - Sự cứu rỗi và ân sủng của Thiên Chúa, các thể loại và phương tiện ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0075095
Nhà Xuất bản: TT học vấn ĐaMinh
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 272
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089069
Nhà Xuất bản: TT học vấn ĐaMinh
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 272
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích