Patristic Heritage in the renaissance and the modern world
Tác giả: Francis X. Murphy
Ký hiệu Tác giả: MU-F
DDC: 270.08 - Lịch sử Giáo hội, Giáo phụ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0075173
Nhà Xuất bản: Shepherd Press
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 19
Số trang: 236
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích