Tìm hiểu về Ân Sủng và Tội Lỗi
Tác giả: Nguyễn Bá Dâng
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0075444
Nhà Xuất bản: Học Viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 74
Tình trạng: Đang mượn