Le Cantique Des Cantiques Du Roi Salomon À Umberto Eco Anthologie
Tác giả: Anne Mars
Ký hiệu Tác giả: MA-A
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0075674
Nhà Xuất bản: Les editions du Cerf
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 297
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích