Khoa học xã hội - 1993/S18
Phụ đề: Xã hội học
Tác giả: Khoa học Xã hội
Ký hiệu Tác giả: KHXH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1993/S18
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000703
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội TP.HCM
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 22
Số trang: 186
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích