Khoa học xã hội - 1994/S19
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Khoa học Xã hội
Ký hiệu Tác giả: KHXH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1994/S19
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000704
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội TP.HCM
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 22
Số trang: 193
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích