C'était la guerre… Genèse d'une spiritualité
Tác giả: Chiara Lubich
Ký hiệu Tác giả: LU-C
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0076293
Nhà Xuất bản: Nouvelle cité, Paris
Năm Xuất bản: 1972
Khổ sách: 16
Số trang: 96
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích