Medjugorje Investigated
Tác giả: Michael Kenneth Jones
Ký hiệu Tác giả: JO-M
DDC: 232.914 9 - Các cuộc hiện ra và lời khuyên nhủ của Đức Maria (được Giáo Hội công nhận)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0076518
Nhà Xuất bản: Catholic Books, Bosnia-Herzegovina
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 22
Số trang: 288
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích