How to win over depression
Tác giả: Dr. Tim LaHaye
Ký hiệu Tác giả: LA-T
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0076566
Nhà Xuất bản: Bantam Books, New York
Năm Xuất bản: 1976
Khổ sách: 18
Số trang: 242
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích