La notion de liberté dans la philosophie de Jean-Paul Sartre
Tác giả: Pierre-Marie Emonet
Ký hiệu Tác giả: EM-P
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0076643
Nhà Xuất bản: Imprimerie St-Paul, Fribourg
Năm Xuất bản: 1954
Khổ sách: 23
Số trang: 54
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích