Bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ: Câu chuyện về thương nhân
Phụ đề: Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Tác giả: Bành Học Vân
Ký hiệu Tác giả: BA-V
Dịch giả: Nguyễn Kim Dân
DDC: 155.230 602 - Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: thươgnhân/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007877
Nhà Xuất bản: Lao Động - Xã hội
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 279
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích