Khổng Tử - Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn
Phụ đề: Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách - Đông Phương
Tác giả: Hoàng Nha Phương
Ký hiệu Tác giả: HO-P
Dịch giả: Nguyễn Văn Lâm
DDC: 155.230 602 - Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: khổngtử/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007889
Nhà Xuất bản: Văn hóa thông tin
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 248
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích