Le conflit des interprétations - Essais d'herméneutique
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu Tác giả: RI-P
DDC: 121.681 - Giáo trình thích học (ý nghĩa học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0077666
Nhà Xuất bản: Seuil, Paris
Năm Xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 510
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích