Creation Christ and Culture
Tác giả: Richard W. A. McKinney
DDC: 233.11 - Chuyên đề về sáng tạo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0077885
Nhà Xuất bản: T & T Clark, Edinburgh
Năm Xuất bản: 1976
Khổ sách: 20
Số trang: 322
Tình trạng: Hiện có