Nghiên cứu Lịch sử - 2017 - S9 (497)
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu lịch sử
Tác giả: Nghiên cứu Lịch sử
Ký hiệu Tác giả: NCLS
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2017/S9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0078689
Nhà Xuất bản: Viện Hàn Lâm
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 25
Số trang: 84
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích