Phép thử của những người trẻ
Phụ đề: Truyện giáo dục nhân cách - Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 155.230 61 - Truyện giáo dục nhân cách theo Đông Phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008031
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 18
Số trang: 136
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích