I Riti della Settimana santa
Tác giả: Guida
Ký hiệu Tác giả: GUI
DDC: 263.92 - Tuần Thánh
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0079044
Nhà Xuất bản: Edizioni Dehoniane Bologna
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 20
Số trang: 125
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích