Thần học tín lý - T5: Bí tích Xức dầu bện nhân
Phụ đề: Giáo trình kèm theo môn học
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Xuân Vinh
Ký hiệu Tác giả: ĐO-V
DDC: 234.167 - Bí tích xức dầu bệnh nhân
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0079492
Nhà Xuất bản: Đại Chủng viện Thánh Giuse - SG
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích