Tâm lý học (Psychology) - 2018 - S1 (226)
Phụ đề: Tạp chí tâm lý học
Tác giả: Tâm lý học
Ký hiệu Tác giả: TLH
DDC: 150.5 - Ấn phẩm định kỳ về tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2018/S226
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0080141
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 25
Số trang: 100
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích