Hãy để lớp trẻ tự lựa chọn hay Nghệ thuật yêu thương
Phụ đề: Tâm lý tình yêu - tuổi trẻ - thanh niên
Tác giả: Kaufman Neil Barry
Ký hiệu Tác giả: KA-B
Dịch giả: Đoàn Doãn
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008168
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 354
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích