Tư tưởng hiện đại giảng giải Kierkegaard, Malraux Jaspers, Heidegger
Tác giả: Bùi Giáng
Ký hiệu Tác giả: BU-G
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0080647
Nhà Xuất bản: Tân An
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 20
Số trang: 223
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích