Nghiên cứu Đông Nam Á - 2018 - S5 (218)
Phụ đề: Tạp chí lịch sử - văn hóa Đông Nam Á
Tác giả: Nghiên cứu Đông Nam Á
Ký hiệu Tác giả: NĐNA
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2018/S218
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0080684
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu Đông Nam Á
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 25
Số trang: 71
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích