Nghi thức phụng vu tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Tác giả: Nghi thức
Ký hiệu Tác giả: NGH
DDC: 263.92 - Tuần Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081549
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 87
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích