Giáo luật về các bí tích
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng
Ký hiệu Tác giả: DO-H
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081778
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 342
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083012
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 342
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích