Companion God - A Cross-Cultural Commentary on the Gospel of Matthew
Tác giả: George T. Montague
Ký hiệu Tác giả: MO-G
DDC: 226.2 - Sách phúc âm và công vụ tông đồ, Phúc âm về Thánh Matthêu
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081783
Nhà Xuất bản: Paulist Press
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 364
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích