Thần học bí tích - Khí cụ ân sủng, con đường sự sống
Tác giả: Kurt Stasiak, O.S.B
Ký hiệu Tác giả: ST-K
DDC: 234 - Thần học bí tích - Bí tích Thánh thể - Sự cứu rỗi và ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081834
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 281
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081835
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 281
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083936
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 281
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích