Ơn gọi và sự đáp trả của con người
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng
Ký hiệu Tác giả: DO-H
DDC: 248.85 - Ơn gọi và Sứ vụ của Kitô hữu giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081852
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 175
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích