Lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại
Tác giả: Tạ Văn Tịnh, OP.
Ký hiệu Tác giả: TA-T
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082039
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 323
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087488
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 322
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích