Bài học cuối cùng
Phụ đề: Kinh nghiệm nhân sinh - sự chết của con người
Nguyên tác: Dernière lecon - Tuesday with Morrie
Tác giả: Albom Mitch
Ký hiệu Tác giả: AL-M
Dịch giả: An Nguyễn
DDC: 128.6 - Sự sống, sinh mệnh, cuộc đời, v.v. của con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008312
Nhà Xuất bản: Cá nhân
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 215
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích