Đóa hồng tặng mẹ
Phụ đề: Truyện về vai trò làm mẹ
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 155.646 36 - Truyện viết về vai trò, trách nhiệm người làm Mẹ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: đoáhồng/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008317
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 18
Số trang: 147
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích