Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sống
Phụ đề: Hợp tuyển truyện giáo dục nhân cách - Tây Phương
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 155.230 602 - Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: điềudiệuk/
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008318
Nhà Xuất bản: Tổng hợp thành phố HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0056580
Nhà Xuất bản: Tổng hợp thành phố HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích