Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
Phụ đề: Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách - Tây Phương
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 155.230 602 - Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: đừngbaog/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0008323
Nhà Xuất bản: Tổng hợp thành phố HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 140
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích