Đức Mẹ Fatima - Truyện Thánh 20
Tác giả: Truyện Thánh
Ký hiệu Tác giả: TRUY
DDC: 232.914 9 - Các cuộc hiện ra và lời khuyên nhủ của Đức Maria (được Giáo Hội công nhận)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Số 20
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082540
Nhà Xuất bản: Ban mục vụ Thiếu Nhi GP TP HCM
Khổ sách: 20
Số trang: 40
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích